تماس با ما : 02146020421 - 09124022401

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

اجرای ساختمان

صفحه نخستمقالات آموزشیبایگانی با دسته بندی "اجرای ساختمان" (برگه 2)
الزامات فنی برای نصب سازه های فولادی
ادامه مطالعه

الزامات فنی برای نصب اسکلت فلزی چیست؟

نصب سریع سازه فولادی ساختمان عمدتا از تیرهای فولادی، ستون‌های فولادی، خرپاهای فولادی و سایر اجزای ساخته شده از فولاد شکل ‌دار و ورق فولادی و غیره تشکیل میشوند. و معمولاً به دلیل سبک و ساده بودن، از اتصالات جوشی، پیچ ‌دار یا پرچ شده بین هر عضو یا قسمت استفاده میشود.

وظایف مجری ذیصلاح و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ادامه مطالعه

وظایف مجری ذیصلاح قبل از اخذ پروانه

ﻣﺠﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻛـﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮان و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣیباﺷـﺪ.

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.