تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

مجری ذیصلاح

صفحه نخستخدماتمجری ذیصلاح

مجری ذیصلاح کیست؟

عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرای ساختمان هستند انجام شود. مجری ذیصلاح نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده. و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد. کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و یا شرکتهای حقوقی به عنوان مجری ذیصلاح ، طبق دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد.

مسئولیت کنترل صحت انجام عملیات ساختمان

مجری ذیصلاح ساختمان مسئولیت کنترل صحت انجام کلیه عملیات اجرای ساختمان را برعهده دارد. و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نمایند. هم چنین نماینده اجرا کننده ذیصلاح باید برنامه زمان بندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر رسانده. و کلیه عملیات های اجرایی خصوصا قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد. را با هماهنگی ناظر اجرا کرده و شرایط نظارت برای ناظر یا ناظرین ساختمان را فراهم آورد.

وظایف مهندس مجری ذیصلاح ساختمان

همان طورکه اشاره شد ، اجرای ساختمان بر اساس آیین نامه، مقررات ملی و دستور العمل های شهرداری بر عهده مجري ذیصلاح بوده. و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده ایشان خواهد بود. در ابتدای پروژه لازم است. تا مجری ذیصلاح ساختمان به بررسی دقیق نقشه ها بپردازد. و در صورت رویت اشکال یا ایراد در آن ، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طراح و محاسب به صورت کتبی اعلام نماید. هم چنین در حین اجرای پروژه چنانچه مهندس مجري ذیصلاح تغییر در برنامه تفضیلی پروژه را ضروری تشخیص دهد. قبل از موعد انجام کار مراتب را با ذکر دلیل و به صورت کتبی به کارفرما اطلاع دهد. لازم به ذکر است که اعمال هرگونه تغییرات مستلزم کسب مجوز از ناظر ساختمان می باشد.

استفاده قائم مقام ذیصلاح از مهندسان رشته های دیگر ساختمان

همچنین مجري پروژه موظف است ، از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردان های فنی ، معماران تجربی ، کارگران و استاد کاران و هم چنین عوامل فنی ماهر در اجرای پروژه استفاده کند. هم چنین مصالح مورد استفاده توسط مجری ذیصلاح ساختمان باید مصالح مطابق مشخصات فنی نقشه ها باشد.

همان طور که شروع کار مهندس مجري ذیصلاح ساختمان با استفاده از نقشه هایی است. که محاسب در اختیار او گذاشته است ، پایان کار مجری ذیصلاح ساختمان نیز منجر به تهیه نقشه های جزئیات (چون ساخت) به همان صورتی که اجرا شده اعم از معماری، سازه، تاسیسات و غیره می شود. این نقشه ها باید به تایید ناظر یا ناظران رسیده و یک نسخه از آن هم به کارفرما ارائه شود.

چگونگی رعایت مسائل ایمنی

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در اجرای ساختمان ها ، رعایت اصول ایمنی ، حفاظت اولیه در کارگاه محل پروژه و ساختمان های اطراف آن و هم چنین رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه می باشد.

تعهدات کارفرما جهت اخذ برگه مجري ذیصلاح

۱- عدم دخالت و عدم ارائه طریق در طراحی معماری و محاسباتی (از نظر ضوابط و مقررات).
۲- انجام کلیه عملیات ساختمانی، از شروع تا اتمام با اطلاع و تعهد نظارت مهندس ناظر مربوط. و مطابق با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های تصویبی و خودداری از انجام هرگونه عملیات غیرمجاز.
۳- اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی از مهندس ناظر و ارائه آن به منطقه قبل از آغاز عملیات کارگاهی.
۴- تامین کلیه وسائل ایمنی کارگاه مطابق با نظر مهندس ناظر مربوطه. و پیش بینی های لازم در زمان عقد قرارداد با پیمان کاران در این زمینه و قبول مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت آن.
۵- بکارگیری اکیپ های فنی و تخصصی در کلیه مراحل ساختمانی.

شرکت مهندسین مشاور بنیان گستران آفاق با بهره مندی از سایر بخشهای تحت مدیریت خود ، آماده ارائه خدمات با کیفیت مجری ذیصلاح به کارفرمایان گرامی می‌باشد.


جدول تعیین تعداد کارهای همزمان مجری ذیصلاح

جدول تعیین تعداد کارهای همزمان مجری ذیصلاح

برگه مجری ذیصلاح (حقیقی) دانلود برگه مجری ذیصلاح

نظارت انتخابی

نظارت انتخابی چیست؟

نظارت انتخابی چیست؟

رشته نظارت انتخابی در ساخت و سازهای شهری به معنای این است. که مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کرده. و عملیات اجرایی ساختمان سازی خود را زیر نظر ایشان انجام دهد.

شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی

شرکت مهندسین مشاور بنیان گستران آفاق با بهره مندی از مهندسین متخصص و دارا بودن پروانه پایه 1 در 4 گرایش معماری. سازه. مکانیک و برق، بعنوان یکی از شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی. حاضر به ارائه خدمات است.

پروژه قبلی

خدمات اجرا

پروژه بعدی

نظارت و استحکام بنا

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.