تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

نظارت انتخابی چیست؟ و چرا نظارت انتخابی؟

نظارت انتخابی

نظارت انتخابی در ساخت و سازهای شهری به معنای این است. که مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کرده. و عملیات اجرایی ساختمان سازی خود را زیر نظر ایشان انجام دهد.

کار نظارت انتخابی چیست؟

مهندس ناظر ساختمان وظیفه نظارت و اجرای کل پروژه ساخت و ساز را برعهده دارد. در سالیان اخیر مهندس ناظر ساختمان توسط سازمان نظام مهندس انتخاب و مالکین معرفی میگردید. اما تحقیقات جدید نشان داده که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است. در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌ یافته جهان به بالای ۱۰۰ سال میرسد. و خیلی از مردم و حتی انبوه سازان دلیل این مشکل را انتخاب اجباری ناظر ساختمان توسط سازمان نظام مهندس میدانستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.

تلفنهای دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱

تلفن مستقیم مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره:

مهندس علیرضا رضایی ۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ – مهندس پیام جعفری ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱

چرا نظارت انتخابی؟

همانطور که هر شخصی برای تشخیص و درمان بیماری خود حق انتخاب پزشک معتمد مورد نظر خود را دارد، مالک هر پروژه میتواند جهت پیشبرد اهداف خود و بالا بردن کیفیت نظارت خود بر عوامل اجرا، میتواند مهندس ناظر خود را انتخاب کند و این مهم نقش بسیار موثری در احداث ساختمانهای ایمن و با کیفیت دارد. عطف به نامه شماره 22385/00/110 مورخ 20/04/1400 وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (تصویر زیر)، از تاریخ فوق بمدت سه ماه به مالکین محترم مجوز انتخاب نظارت انتخابی توسط شرکتهای حقوقی عضو نظام داده شد.
حداکثر حجم کار نظارت انتخابی توسط هز شرکت حقوقی 25 هزار مترمربع و یک کار میباشد. کارهای قبلی در تعهد شرکتهای حقوقی از متراژ مذکور کسر میگردد.

نظارت انتخابی

نظارت انتخابی چیست؟

جهت انجام نظارت انتخابی برای پروژه خود، با شماره های 09124022401 و یا 44711571 – 44711572 تماس بگیرید.

موارد خدمات نظارت انتخابی

نظارت بر کلیه عملیات اجرایی، ارائه گزارشات مرحله ای، گزارش خلاف و غیره به شرح موارد ذیل:

نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختمان بصورت نظارت مستمر و متداوم باشد.

از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان كار خاتمه می یابد . این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

مهندسان ناظر در خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی (در اموری كه تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است) یا فردی (دراموری كه مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است). در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.

وظائف مهندسان ناظر جنبه كنترلی دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب. الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مكلفند ضمن تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد. درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبكار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند. همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند.

برخی دیگر از موارد و شرایط نظارت بر عملیات اجرایی:

مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.

عملكرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب كلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

كلیه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفكری، مذاكره ، همكاری و ارتباط پیوسته داشته باشند.

مهندسان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یكدیگر از محل پروژه بازدید كنند. و از ویژگی های ملك و مجاورت های آن از جمله: موقعیت ملك. همجواری ها، تأسیسات ملك و تأسیسات شهری مجاور اطلاع حاصل نموده و از جمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل كنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.

كلیه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مكانی به اتفاق ناظران دیگر. و تنظیم و امضای صورتجلسه آن، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده می باشند.

مهندسان ناظر موظف به كنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست. مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا). در تمام مراحل اجرا از تجهیز كارگاه تا «پایان كار» بطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص. همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار می باشند.

همچنین رعایت موارد زیر الزامیست:

مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان. منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به اتفاق می باشند. و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.

مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور صاحبكار و سازنده). و امضا و مهر صورتجلسه آن می باشند.

مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار (همزمان با پیشرفت كار و بطور تدریجی). موظف به كنترل نقشه های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده. در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یك نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.

مهندسان ناظر موظف به حضور در مراجع مرتبط اعم از سازمان استان. و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند.

در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ كننده مكلف است. به تعیین چهار ناظر از مهندسان شركت كه اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است. (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام رسمی آن بصورت كتبی. به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.

تلفنهای دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱

تلفن مستقیم مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره:

۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ مهندس علیرضا رضایی – ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱ مهندس پیام جعفری

حدود صلاحیت نظارت انتخاب

در حال حاضر فقط مالکینی میتوانند ناظر انتخابی خود را داشته باشند. که متراژ پروژه ساخت و ساز آنها بالای 3500 متر باشد. پروژه های بالای 3500 مترمربع فقط توسط اشخاص حقوقی قابل نظارت می باشد.

سایر شرایط به شرح موارد ذیل میباشد:

 • یک شرکت حقوقی میتواند. بر پروژه های 3500 الی 5000 مترمربع تمام رشتهها نظارت کند.
 • پروژه های بالای 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش و توسط یک شرکت میتواند نظارت شود.
 • پروژه های بالای 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع. گرایشهای برق و سازه توسط یک شرکت و گرایشهای معماری و مکانیک توسط یک شرکت دیگر میتواند نظارت گردد.
 • شرکت باید پروژه های بالای 30000 متر مربع هر رشته را بصورت جداگانه نظارت کند.
 • در صورت قرارگیری پرونده در گروه بالای 5000 متر مربع یا بالای 10 سقف. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش مجاز به نظارت پرونده می باشد.
 • مالکان می بایست تمامی 4 گرایش پرونده را تواماً به سازمان معرفی نمایند.
 • شرکت های تک گرایش تا سه گرایش. مجاز به دریافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ 3500 تا 5000 متر مربع

جهت انجام نظارت انتخابی برای پروژه خود، با شماره های 09124022401 و یا 44711571 – 44711572 تماس بگیرید.

برگه نظارت

برگه نظارت یا برگ سبز تعهد نظارت از تأییداتی است. که مهندس ناظر انتخابی میبایست. در ابتدای پذیرش امر نظارت بصورت گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی ارائه دهد. وجود برگه تعهد نظارت جهت اخذ پایانکار الزامیست.

برگ تعهد نظارت سازه

برگ تعهد تهیه نقشه های معماری یا برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات است. این کار به منظور یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی توسط شرکت های واجد صلاحیت ارائه می گردد. در این برگه ها شامل برگه های محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و برگه تعهد طراحی معماری می باشند.

فرم نظارت انتخابی

در برگه تعهد نظارت و فرم نظارت انتخابی که توسط شرکت ساختمانی و یا مهندس ناظر به طور جداگانه نوشته و امضا میشود. مهندس ناظر موارد مشخصی را متعهد میشود. که باید کار نظارت بر ساختمان را بر اساس این قوانین انجام دهد. از آن جا که استانداردهای ساختمان موارد مشخصی را شامل میشود. که در قوانین و مقررات ملی ساختمان و مصوبه های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است. مهندس ناظر متعهد می شود که بر اساس مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد. و چنانچه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد. گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

این برگه به همراه نقشه های معماری ممهور شده توسط شرکت مربوطه به دفتر خدمات. برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل داده می شود.

برگه تعهد نظارت سازه

برگه تعهد نظارت سازه

مهندس ناظر در برگ تعهد نظارت سازه چه چیزی را تعهد می کند؟

نظارت کامل بر اجراي عملیات ساختمانی براساس نقشه هاي مصوب. و پروانه صادره با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایستایی و نیز ضوابط معماري و شهرسازي را با توجه به مقررات ملی ساختمان ایران بعهده داشته اند. و هرگونه خلافی خارج از مندرجات پروانه انجام گیرد به اطلاع شهرداري برساند.

مراحل مختلف عملیات ساختمانی را با تکمیل فرمهاي تحویل به مهندس ناظر. علاوه بر مراحل مندرج در ظهر پروانه هنگام صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار نیز به شهرداري گزارش می نماید.

شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی

شرکت مهندسین مشاور بنیان گستران آفاق با بهره مندی از مهندسین متخصص و دارا بودن پروانه پایه یک در 4 گرایش معماری. سازه. مکانیک و برق، بعنوان یکی از شرکتهای دارای صلاحیت نظارت انتخابی. حاضر به ارائه خدمات است. و مالکین و سازندگان محترم میتوانند:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.

تلفنهای دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱

تلفن مستقیم مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره:

مهندس علیرضا رضایی ۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ – مهندس پیام جعفری ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱

نوشته قبلی

استحکام تابلو های تبلیغاتی

نوشته بعدی

طراحی معماری داخلی و طراحی داخلی

9 دیدگاه on “نظارت انتخابی چیست؟ و چرا نظارت انتخابی؟

  • در حال حاضر فقط مالکینی میتوانند ناظر انتخابی خود را داشته باشند. که متراژ پروژه ساخت و ساز آنها بالای 3500 متر باشد. پروژه های بالای 3500 مترمربع فقط توسط اشخاص حقوقی قابل نظارت می باشد.

   سایر شرایط به شرح موارد ذیل میباشد:

   یک شرکت حقوقی میتواند. بر پروژه های 3500 الی 5000 مترمربع تمام رشته ها نظارت کند.
   پروژه های بالای 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش و توسط یک شرکت میتواند نظارت شود.
   پروژه های بالای 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع. گرایشهای برق و سازه توسط یک شرکت و گرایشهای معماری و مکانیک توسط یک شرکت دیگر میتواند نظارت گردد.
   شرکت باید پروژه های بالای 30000 متر مربع هر رشته را بصورت جداگانه نظارت کند.
   در صورت قرارگیری پرونده در گروه بالای 5000متر مربع یا بالای 10 سقف. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت 4 گرایش مجاز به نظارت پرونده می باشد.
   مالکان می بایست تمامی 4 گرایش پرونده را تواماً به سازمان معرفی نمایند.
   شرکت های تک گرایش تا سه گرایش. مجاز به دریافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ 3500 تا 5000 متر مربع

  • براساس تفاهم نامه سال 1395 که میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، استانداری تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردید. اشخاص حقیقی با احراز شرایط لازم می توانند تا سقف ۳۵۰۰ مترمربع در هر پروژه نظارت نمایند. و اشخاص حقوقی از کف ۳۵۰۰ متر مربع به بالا بر اساس شرایط منظور شده در تفاهم نامه می توانند کار نظارت انتخابی اخذ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.