تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

برگ تعهد نظارت سازه

برگ تعهد نظارت سازه

برگ تعهد نظارت سازه – برگ تعهد تهیه نقشه های معماری یا برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات بوده.

این کار به منظور یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی توسط شرکت های واجد صلاحیت ارائه می گردد.

این برگه ها شامل برگه های محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و برگه تعهد طراحی معماری می باشند.

این برگه به همراه نقشه های معماری ممهور شده توسط شرکت مربوطه به دفتر خدمات. برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل داده می شود.

برگه تعهد نظارت سازه

برگه تعهد نظارت سازه

مهندس ناظر در برگ تعهد نظارت سازه چه چیزی را تعهد می کند؟

نظارت کامل بر اجراي عملیات ساختمانی براساس نقشه هاي مصوب. و پروانه صادره با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایستایی و نیز ضوابط معماري و شهرسازي را با توجه به مقررات ملی ساختمان ایران بعهده داشته اند. و هرگونه خلافی خارج از مندرجات پروانه انجام گیرد به اطلاع شهرداري برساند.

مراحل مختلف عملیات ساختمانی را با تکمیل فرمهاي تحویل به مهندس ناظر. علاوه بر مراحل مندرج در ظهر پروانه هنگام صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار نیز به شهرداري گزارش می نماید.

مهندس ناظر در صورت انصراف از ادامه نظارت باید مراتب را با ذکر دلایل ضمن گزارش کاملی از عملیات ساختمانی انجام دهد. و تا تاریخ اعلام انصراف، کتباً به شهرداري اعلام و گواهی حسن انجام کار دریافت نماید.

مالک در برگ تعهد نظارت سازه به چه چیزی متعهد می شود؟

کلیه عملیات ساختمانی را شروع تا اتمام باطلاع و تحت نظارت نامبرده انجام می دهد. و مالک ساختمان از اجراي هرگونه عملیات ساختمانی غیرمجاز خودداري نماید.

در صورتیکه نامبرده از نظارت ساختمان خودداري و یا در اجراي آن تعلل ورزد. و یا برخلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید. مراتب را کتباً به شهرداري اعلام و نسبت به معرفی مهندس ناظر دیگري اقدام نماید.

کلیه مصالح زاید و نخاله هاي ساختمانی را با هزینه خود. به خارج از شهر و در محله اي مجاز تعیین شده از طرف شهرداري تخلیه کند.

با آگاهی کامل از مندرجات پروانه صادره کلیه مقررات مربوطه به آن را رعایت و چنانچه برخلاف آن اقدام گردد. حق هرگونه اعتراض را در برابر اجراي قوانین و مقررات شهرسازي و ساختمانی از خود سلب و اسقاط مینماید.

نوشته قبلی

طراحی دکوراسیون در اجرای ساختمان چگونه است؟

نوشته بعدی

برگه طراحی معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.