تماس با ما : 09124022401 - 02146020421

بنیان گستران آفاق

ایمیل : info[@]bonyangostaran.ir

ساعت کاری : 9 تا 18

پروانه ساخت یا جواز ساختمان

پروانه ساخت چیست؟

عکس پروانه ساخت

عکس مشخصات ملک در پروانه ساخت

پروانه ساخت یا جواز ساختمان پرونده رسمی از شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می دهد تا پروژه ساخت و ساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت و ساز بدون صدور پروانه ساخت غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. این استاندارها برای اطمینان از ایمنی صاحبان فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفته شده است. در مجموع میتوان گفت پیش از احداث هر گونه ساختمان با هر نوع کاربری در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی، لازم است مالک با مراجعه به مراجع صدور جواز ساختمان، مجوزی را تحت عنوان جواز ساخت دریافت کند.

جانمایی ملک در برگ پروانه ساخت

جانمایی ملک در پروانه ساخت

دستورالعمل صدور پروانه ساخت ساختمان

ماده 2- شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور جواز ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می کند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می دهد.

آخرین وضعیت کل کاربردها در ملک

آخرین وضعیت کل کاربردها در ملک

ماده 5- مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های مربوط درج کنند. واحدها، پارکینگها و انباری ها باید به طور یکسان در کلیه نقشه ها شماره گذاری شود.

مشخصات پروانه ساخت یا جواز ساخت

آخرین وضعیت کل به تفکیک کاربرد و ساختمان

ماده 6- مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوبه ضمیمه آن تطبيق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد

عکس پروانه ساخت

ماده 8- صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان، جزوظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییدهها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

جزئیات آخرین وضعیت پروانه ساختمان یا جواز ساخت

فرق مجوز ساخت با پروانه ساخت

ذات و علت جواز ساختمان برای این است که در شهر ها آشفتگی در ساخت و ساز ایجاد نشود. اجازه در خصوص ساخت و ساز ساختمان شامل سطح اشغال، میزان اصلاحی، ملاک تراکم، حجم تراکم، جانمایی، نحوه تامین پارکینگ و غیره توسط شهرداری ها صادر می شود. برای اخذ جواز ساخت، رضایت کلیه مالکین الزامی است. و اگر حتی مالک یک دهم دانگ و حتی کمتر، رضایت نداشته باشد. اخذ دستور نقشه و پروانه غیر ممکن است.

جواز ساختمان و پروانه ساخت

مراحل صدور جواز ساختمان

مشخصات پروانه ساخت یا جواز ساخت

مراحل گرفتن پروانه ساخت

برگه طراحی معماری

یکی از مهمترین برگه های تعهد، برگه طراحی است. که بسیار موثر در صدور مجوز و پروانه ساخت است. برگه تعهد در طراحی تضمینی بر ایمنی و قانونی بودن نقشه های ساحتمان است. پس از ارائه کلیه برگه سبزها باید مراحل دریافت گواهی پایان کار انجام شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست ؟

نکات پروانه ساخت یا جواز ساخت

هزینه پروانه ساخت

دفترچه های شناسنامه ساختمان به جای مجوز های ساختمان صادر می شود که نداشتن خلاف و پایان کار را شامل می شود.

شناسنامه های ساختمان از جمله شامل موارد زیر می باشد :

– اصلاحات و تغییرات و نحوه تمدید عوارض گوناگون وصولی.
– گواهی های نداشتن خلاف صادر و گواهی پایان ساخت.
– نوع، شماره، تاریخ صدور و مشخصات زمین.
– هویت ساختمان و بیوگرافی.
– کروکی و مساحت زمین.
– ابعاد چهارگانه پلاک.
– محاسب و تاسیسات.
– مشخصات طبقه ها.
– وضع پارکینگ.
– هویت مالک.
– نوع مالکیت.
– محل احداث پروژه.
– مهندس ناظر.
– نوع بهره مندی.

شرایط اخذ پروانه ساخت یا جواز ساخت

متراژ زمین برای پروانه ساخت

گواهی پایان کار ساختمان چیست؟

گواهی پایان کار مدرکی است. که پس از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر میگردد. پس از صدور گواهی پایان کار مشخص میشود. که ساختمان از نظر شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه کاملاً قانونی ساخته شده است. و تمامی اصول و ضوابط لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است.

شرایط اخذ جواز ساختمانی

پروانه ساخت چیست

مراحل صدور جواز ساخت ساختمان

نحوه محاسبه هزینه اخذ جواز تک واحد مسکونی (هزینه جواز ساختمان).

محاسبه هزینه اخذ جواز خانه مسکونی یک واحدی از فرمول زیر پیروی می کند :

ضریب * (مساحت ناخالص زیربنا) – (تعداد پارکینگ تأمین شده * 20 ) * قیمت منطقه ای.

مساحت ناخالص زیربنا : مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان.
ضریب : متناسب با متراژ بنا طبق جدول زیر محاسبه می شود.

شرایط اخذ مجوز ساخت یا جواز ساخت

مدت اعتبار پروانه ساختمان

ضریب سطح زیر بنا :

برای 60 متر مربع 5 % محاسبه میشود.
تا 100 مترمربع 10 % ارزیابی میشود.
برای 150 متر مربع 18 % زیربنا محاسبه میگردد.
تا 200 مترمربع 30 % محسوب میشود.
برای 300 مترمربع 45 % زیربنا محسوب میگردد.
تا 400 مترمربع 65 % ارزیابی میگردد.
برای 500 متر مربع 90 %
تا 600 مترمربع به بالا 120%

معلومات مندرج در پروانه ساخت یا جواز ساخت

اطلاعات مندرج در پروانه ساخت

نحوه محاسبه هزینه اخذ جواز مجتمع مسکونی (هزینه جواز ساخت).

ضریب * قیمت منطقه ای* ( مساحت کل زیر بنا * زیربنای مورد تقاضا / تعداد کل واحد های مسکونی * 100).

جواز ساخت یا پروانه ساخت

جواز ساخت یا پروانه ساختمان

نحوه تمدید و تجدید پروانه ساخت

پروانه ساخت یا جواز ساخت

نمونه پروانه ساختمانی

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و غیره حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختمانی با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد .

1- تمدید اول و دوم در سال های چهارم و پنجم عوارض ندارد در صورتی که بعد از انقضای مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره وصولی زمان صدور و زمان مراجعه دریافت خواهد شد .

2- بدون نماکاری صدور پایانکار ممنوع است. لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروری است.

3- در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی باشد. با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد.

4- تمدید پروانه ساختمانی یک سال بوده ولی مشمول عوارض تمدیداین تعرفه خواهد بود .

5- اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان خواهد بود .

نقشه نمای ساخت در جواز ساختمان

پروانه نمای ساخت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.

تلفنهای دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱

تلفن مستقیم مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره:

۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ مهندس علیرضا رضایی – ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱ مهندس پیام جعفری

نوشته قبلی

دستور نقشه و چه معلوماتی در آن مندرج میباشد

نوشته بعدی

الزامات فنی برای نصب اسکلت فلزی چیست؟

6 دیدگاه on “پروانه ساخت یا جواز ساختمان

    • خیر، پروانه براساس آخرین دستور نقشه صادره که پس از گزارش مامور بازدید و اصلاحات لازم، تهیه و صادر میگردد و ملاک ساخت و ساز قرار میگیرد.

  1. با سلام ، آقای مهندس خواهشا برای نحوه محاسبه هزینه اخذ جواز مجتمع مسکونی (هزینه جواز ساخت).

    ضریب * قیمت منطقه ای* ( مساحت کل زیر بنا * زیربنای مورد تقاضا / تعداد کل واحد های مسکونی * ۱۰۰). مثال بفرمایید تشکر

    مثلا ی زمین 180 متری با مجوز 60 درصد بنا در 2 طبقه با 1 پارکینگ برای طبقه اول با قیمت منطقه ای مسکونی 45000 ریال را در فرمول قرار بدید. تشکر میکنم خواهشا لطف کنید تا یاد بگیرم .من هر جور حساب میکنم جواب درست درمیان با تشکر. ،

  2. با سلام ، آقای مهندس خواهشا برای نحوه محاسبه هزینه اخذ جواز مجتمع مسکونی (هزینه جواز ساخت). ضریب * قیمت منطقه ای* ( مساحت کل زیر بنا * زیربنای مورد تقاضا / تعداد کل واحد های مسکونی * ۱۰۰). مثال بفرمایید تشکر مثلا ی زمین ۱۸۰ متری با مجوز ۶۰ درصد بنا در ۲ طبقه با ۱ پارکینگ برای طبقه اول با قیمت منطقه ای مسکونی ۴۵۰۰۰ ریال را در فرمول قرار بدید. تشکر میکنم خواهشا لطف کنید تا یاد بگیرم .من هر جور حساب میکنم جواب درست در نمیاد با تشکر. ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم.

طراحی و تهیه نقشه های ۴ رشته  معماری، عمران، برق، مکانیک.